Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án hay nhất tại baigiai.tk

Để học tốt môn Lịch Sử lớp 12, bên cạnh các bài Giải bài tập Lịch Sử 12, baigiai.tk giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sử 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài học trong sách giáo khoa Lịch Sử 12.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Sử 12

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)

Chương 1: Bối cảnh quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án theo chương:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.