Đề kiểm tra Toán 8 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết Toán 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhất tại baigiai.tk

Để học tốt môn Toán lớp 8, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 8, baigiai.tk giới thiệu loạt bài Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết Toán lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án được biên soạn theo từng chương giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi môn Toán 8 Đại số và Hình học hơn.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 8

Học kì 1: Phần Đại Số

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo)

Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo)

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Học kì 1: Phần Hình Học

Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác

Bài 2: Hình thang

Bài 3: Hình thang cân

Bài 4,5: Đường trung bình của tam giác, của hình thang. Dựng hình thang

Bài 6: Đối xứng trục

Bài 7: Hình bình hành

Bài 8: Đối xứng tâm

Bài 9,10: Hình chữ nhật. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 11: Hình thoi

Bài 12: Hình vuông

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 2 - 6: Diện tích các đa giác

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1 (Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1 (Trắc nghiệm - Tự luận)

Học kì 2: Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 3: Phương trình tích

Bài 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 5,6: Giải toán bằng cách lập phương trình

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5: Phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1,2: Định lí Talet. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4,5,6,7: Khái niệm tam giác đồng dạng. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Bài 8,9: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Ứng dụng thực tế

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều

Bài 1,2,3: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 4,5,6: Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh. Thể tích

Bài 7,8,9: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều

Đề kiểm tra 45 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2 (Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm + Tự Luận)

Loạt bài Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sgk Toán 8: Đại số và Hình học và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.